Faq

Rejstracja

Login do konta i zarazem część adresu wizytówki, nie może zawierać polskich znakówn nie może też zawierać innych znaków niż litery i cyfry. Jeśli login jest test, to adres wiyztówki to test.wpieninach.net

Hasło do konta, minimalnie 6 znaków, przy rejestracji obydwa hasła muszą być takie same.

Email, pod którym administrator będzie się kontaktował z właścicielem konta.

Kod zabezpieczający przez robotami, należy podać sumę losowo wybranej liczby i dnia miesiąca.

Pola edycji

Unikalny identyfikator wizytówki, nie można go zmienić.

Tytuł strony, wyświetlany przy przeglądaniu ofert i na wizytówce jako nagłówek. Można zdefiniować kolor tekstu i kolor tła pod tekstem dla tytułu.

Dane teleadresowe właściciela.

Telefon stacjonarny i komórkowy właściciela, może zawierać same liczby np: 0123456789.

Email właściciela.

Krótki opis kwatery (256 znaków), wyświetlany przy przeglądaniu ofert.

Szczegółowy pis kwatery, dowolna ilość tekstu.

Przedział cenowy za osobodobę.

Ilość miejsc i ilość pokoi.

Kolory strony, dwa kolory tła i jeden kolor tekstu. Kolor tekstu ustala się dla wszystkich tekstów na stronie, osobno kolory moża zdefiniować w polach adresi opis.

Ilość pokoi z łazienkami.

Dodatkowe wyposarzenie obiektu, do wyboru tak lub nie.

Odległości od poszczególnych miejsc w km.